Aktuality

Zoznam aktualít

Politiky spoločnosti
Politiky spoločnosti
V rámci systémov manažérstva kvality ISO 9001, environmentálneho manažérstva ISO 14001 a riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001 sa spoločnosť rozhodla dodržiavať nasledovné politiky.
Zodpovedný prístup k životnému prostrediu
Zodpovedný prístup k životnému prostrediu
Zodpovedný prístup k životnému prostrediu, oddelenému zberu a triedenie odpadov.
Recertifikácia systému enviromentálneho manažérstva
Recertifikácia systému enviromentálneho manažérstva
Spoločnosť LiV ELEKTRA, a.s.bola úspešne recertifikovaná za zavedenie a používanie systému enviromentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005
Recertifikácia systému manažérstva a ochrany zdravia pri práci
Recertifikácia systému manažérstva a ochrany zdravia pri práci
Spoločnosť LiV ELEKTRA, a.s.bola úspešne recertifikovaná za zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001:2009
Recertifikácia systému manažérstva kvality
Recertifikácia systému manažérstva kvality
Spoločnosť LiV ELEKTRA, a.s.bola úspešne recertifikovaná za zavedenie a používanie systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009