Poskytujeme
služby pre

energetiku

výstavba & modernizácie

Nič nepresvedčí viac ako vlastná skúsenosť. Preto neváhajte a vyskúšajte naše rýchle, spoľahlivé a vo vysokej kvalite poskytované služby.

Výstavba, rekonštrukcie, modernizácie, opravy & údržba

elektrických zariadení

25 rokov skúseností v investičnej výstavbe a pri modernizácii energetických stavieb realizovných pre najvýznamnejších výrobcov a distribútorov elektrickej energie a priemyselné podniky na Slovensku a v zahraničí.

Kontakt

Kontaktujte nás v sídle spoločnosti v  Bratislave alebo na pobočke v Nitre.

overovací kód
LiV ELEKTRA a.s.

Priemyselná 10
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
tel.: 02/5728 6311, 5728 6314

fax: 02/5728 6350
E-mail: livelek@livelektra.sk

LiV ELEKTRA, a.s. NITRA